kursledarna

Photoshop kurs och Utbildning är en del av Black Eye media AB

Ett företag som leds av Jakob Söe-Pedersen. Jakob är i grunden film/TV regissör utbildad på Dramatiska Institutets regi linje för spelfilm. Jakob har senare vidareutbildat sig inom grafisk produktion. Jakob har bland annat utbildats vid Berghs School Of Communication. Medieproduktionen inom Black Eye Media leds alltså av Jakob, som tar det övergripande ansvaret för utformning, funktionalitet och deadlines.

Photoshop kursledare under utbildning

Det är även Jakob som leder vissa av kurserna via Black Eye Media i Adobe Photoshop CC och är certifierad expert i Photoshop. Jakob har runt 15 års erfarenhet av kursledning inom grafisk produktion, webbproduktion, print och videoproduktion. Black Eye Media AB anlitar också externa kursledare med minst lika mycket erfarenhet inom deras respektive ämnen.

ACE photoshop kurs och utbildning i Stockholm