AI kurs med Photoshop
Skapa bilder med AI

Skapa bilder med AI:

Kursinnehåll för distanskurs ”Skapa bilder med AI” där även Photoshop berörs:

AI kurs: Skapa bilder med AI som Dall-e3 och Midjourney AI samt Photoshop. Under utbildningen presenteras olika AI-verktyg som vi har valt ut som de bästa på marknaden idag. Artificiell intelligens for ett utrymme i vår kreativa vardag. Större kunskapen om att prompta är generell, och kommer till användning oavsett vilket AI-verktyg du använder.   Vi lär dig prompta fram magiska bilder. Kurserna arrangeras Lexicon AB ihop med Black Eye Media AB. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om bildhantering i ex. Photoshop, men inte absolut nödvändigt. Under kursen varvar vi teori och demonstrationer med praktiska övningar med AI-verktyg, så att du får tillämpa kunskaperna. 

Lite om vem vi vänder oss till:

Målgrupp

Denna kurs kommer att spara mycket tid och öppna upp en ny värld för dig som idag lägger ner mycket tid på att hantera bild och layout. Vi går igenom hur du kan använda olika AI verktyg för att förenkla och förbättra dina arbetsuppgifter. T.ex. Informatörer, marknadsförare, sekreterare, assistenter och andra medarbetare som arbetar med att marknadsföra sitt företag.

Kursen är på distans, men kan även ges i klassrum vid begäran. Vi räknar med att bildkursen med AI: Artificiell intelligens, kommer bli väldigt populär.

Pris och datum:

Kursen spelas in och du får tillgång till inspelningen efteråt, samt en sammanställning av frågor och svar. PRIS:

 • Vid anmälan av 1 person: 2 900 per person 
 • Vid anmälan av 2 personer: 2 400 per person 
 • Vid anmälan av 3 personer eller fler: 2 000 per person 

Tips! Vi kan även hålla en anpassad utbildning hos er och kompetensutveckla hela eller delar av arbetsgruppen. Innehåll och upplägg skräddarsys efter era unika behov och förutsättningar. 

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en workshop, där du får lära dig att göra flera bildprojekt utifrån de uppgifter som kursledaren lägger fram

Innehåll:

Några ämnes punkter under kursens gång:

 • Vad är AI och hur används det för att framställa bilder? 
 • Var och hur lagras och hanteras din information 
 • Ansvarsfull användning, etik och upphovsrätt 
 • Allmänna tips: Hur du formulerar frågor och följdfrågor i promptar för att få insiktsfulla resultat.  
 • Introduktion till populära AI-verktyg som DALL – E 3 (nu även via ChatGPT och BING). Det kanske mest avancerade verktyget Midjourney AI kommer vi även att beröra.
 • introduktions till Tengr.ai och Krea.ai 
 • Översikt: Populära AI-verktyg som automatiskt kan förbättra bilder. 
 • Adobe Firefly introduktion 
 • Generera egna bilder och illustrationer från textbeskrivning 
 • Generativ fyllning 
 • Ta bort och lägga till element 
 • Inbyggda AI-verktyg i Photoshop 
 • Innehållsananpassad fyllning 
 • Generativ fyllning 
 • Bildrestaurering 

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA KURS

Kursdatum: Ai kurs 2024:
Juni 20 – 2024: 09.00-12.00 Distans
September 3 – 2024: 09.00-12.00 Distans
November 7 – 2024: 09.00-12.00 Distans
December 12 – 2024: 09.00-12.00 Distans

ACE photoshop kurs och utbildning i Stockholm